Badanie wizualne VT

Badanie wizualne VT – najczęściej stosowana metoda poprzedzająca wszystkie inne techniki. Metoda wizualna służy do wykrycia niezgodności kształtu i wymiaru. Podczas oględzin wizualnych korzysta się z takich sprzętów jak: latarka, miara, lupa, spoinomierz, szczelinomierz itp. Do kontroli przestrzeni zamkniętych wykorzystywane są wszelkiego rodzaju endoskopy.