Badania magnetyczno – proszkowe MT

Badania magnetyczno – proszkowe MT – technika wykorzystywana do wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałowych. Metoda magnetyczna stosowana jest tylko dla materiałów ferromagnetycznych.