Badanie ultradźwiękowe odlewów i odkuwek

Badania ultradźwiękowe UT – pozwala na otrzymanie informacji o stanie całej objętości badanego materiału. Metoda ultradźwiękowa jest bardzo rozpowszechniona w przemyśle i jest wykorzystywana do badania różnorakich elementów, między innymi takich jak: odlewy, odkuwki, spoiny, różnego rodzaju materiały po obróbce plastycznej (blachy, rury, kęsy, pręty itp.). Do badania wykorzystywany jest defektoskop ultradźwiękowy wraz z głowicami.